Новини

Условия на играта "Спечели шейна Piccolino Delux"

16 Декември 2020

Спечели шейна количка Adbor Piccolino Delux

 

1.1.  “Играта” се организира и провежда от „ Галикс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис ” № 168, с ЕИК: BG123008384, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

1.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на https://baby.galix.bg/, където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: https://baby.galix.bg/

1.4. Играта се организира с рекламна цел популяризиране търговската марка на Организатора – “Галикс”.

2. Период и място за провеждане на промоционалната кампания

2.1. Играта стартира, считано от 17.12.2020г. и продължава до 23.12.2020г.

2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Играта се провежда в партньорство с Бояна Маринова, като част от Анекс към договора с Инфлентика.

2.4. Играта се провежда в Инстаграм профила на Бояна Маринова: https://www.instagram.com/boyanna1/?hl=bg

3. Право на участие

В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на стартиране на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Галикс” ООД.

4. Участващи продукти

 Настоящата игра е за един победил, който да спечели един брой детска шейна-количка Piccolino Delux на марка Adbor в един от наличните цветове по избор на печелившия

5. Условия на играта

5.1  Последвай страницата на @babygalixltd  в Инстаграм.

5.2. напиши в коментар кой цвят шейна би искал да спечелиш

5.3. тагни в коментар 2-ма твои приятели

6. Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на Бояна Маринова

7. Теглене на наградата

7.1. Печелившият се определя с томбола на случаен принцип измежду всички, които са коментирали.

7.2.   Томболата ще бъде теглена на 23.12.2020 г. в 12:00ч., като печелившият участник ще бъде обявен на страницата на ГАЛИКС и Бояна Маринова  

8. Получаваме на наградата

8.1. Организаторът се задължава в срок до 2 дни от изтеглянето на печелившите участници да се свърже с печелившия в съобщение в Инстаграм.

8.2 За да получи наградата си, победителят  се съгласява в рамките на  48 часа да върне отговор, като предостави в лично съобщение до Организатора в Инстаграм следните данни: три имена; имейл адрес; телефон за връзка.

8.3. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него до 1 ден след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш.

8.4  Не се допуска подменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

8.5 Наградата се изпраща за сметка на „Организатора“ с куриерска фирма Лео Експрес до посочения от печелившия адрес

8.6 При желание от страна на печелившия наградата може да бъде изпратена с друга спедиторска фирма, като доставката е за сметка на печелившия

9. Ограничения на отговорността

9.1  Организаторът и участващите обекти по т. 2.3., не носят отговорност за:

9.1.1  невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилите участници, както и в случаите на неполучаване на наградите в предвидения срок.

9.1.2  Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

10.  Правни спорове

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.